GPS ติดตามรถ

GPS ติดตามรถ

GPS ติดตามรถ

GPS ติดตามรถ ทุกๆวันนี้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ GPS กันอย่างมากมาย รวมทั้งสามัญชนมีความสามารถเรื่อง GPS เป็นอย่างดี เพราะว่าได้มีการใช้ งานมานานระยะหนึ่งแล้ว และมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลการจราจรในลักษณะของดิจิตอล ได้แก่ ในรถแท็กซี่จะพบวัสดุอุปกรณ์ GPS เพื่อหลีกเลี่ยงทางที่มีการจราจรเนืองแน่น หรือการขับรถเพื่อท่องเที่ยวก็จะมีการชี้แนะเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมสถานที่น่าสนใจต่างๆดังเช่น ห้องอาหาร บ้านพัก จุดสำหรับชมวิว สถานที่สำหรับท่องเที่ยว เป็นต้น และนักทัศนาจรก็ชอบพกเครื่องไม้เครื่องมือ GPS ในแบบ PND หรือ Smart Phone ที่ลง Application Software ในการนำทาง ได้แก่ Google Map แทนการพกพาหนังสือแผนที่อย่างในอดีต เดี๋ยวนี้ระบบ GPS สามารถ ค้นหาถึงระดับบ้านเลขที่หรือเบอร์โทรศัพท์แล้วก็นำทางไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องในขณะนี้เว้นเสียแต่ฟังก์ชั่นการบอกทางรากฐานแล้วก็ยังมีการเตือนทางโค้ง จุดด่านคิดบัญชี จุดที่ชอบมีการตรวจหาความเร็ว ตำแหน่งกล้องตรวจหาการละเมิดกฎจราจร

การกำหนดความเร็วในถนนแต่ละสาย เครื่องติดตาม ข้อมูลการท่องเที่ยวพร้อมเนื้อหาพร้อม ภาพประกอบ ข้อมูลห้องอาหารอร่อย ภาพเหมือนจริง ข้อมูลจราจร TMC หรือ (Traffic Message Channel)การใช้ GPS ในการติดตามก็มีการใช้งานอย่างมากมายอาทิเช่น รถบรรทุก รถยนต์สาธารณะ รถพยาบาล รถตำรวจ รถโรงเรียน เรือประมง อื่นๆอีกมากมาย เพื่อ การบริหารกลุ่มรถยนต์ (Fleet Management), ความปลอดภัย, ติดตามแล้วก็บันทึกความประพฤติการใช้งานยานพาหนะ, การกำหนดพื้นที่ปฎิบัติงาน เป็นต้นเป็น

ระบบที่ใช้กำหนจุดต่างๆบนผืนโลกด้วยจำนวน 3 กรุ๊ป

คือ ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง(elevation) และตัวเลขอีกสองกลุ่มเป็น พิกัดแนวระนาบเป็นค่าระยะเชิงมุม จากเส้นศูนย์สูตร ละติจูด (Latitude) แล้วก็ ค่าระยะเชิงมุม จากเส้น Prime Meridian เป็นลองจิจูด (Longitude)เส้นอีเควเตอร์ (Equator) กำหนดขึ้นจากแนวระดับที่สร้างผ่านศูนย์กลางของโลกรวมทั้งตั้งฉากกับแกนหมุน

ซึ่งแบ่งโลกออกเป็นซีกโลกเหนือแล้วก็ซีกโลกใต้ เส้นละติจูด (Latitude) จะเริ่มจากศูนย์สูตรเป็น 0 องศา ไปจนกระทั่งขั้วโลกเป็น 90 องศาเหนือ และก็ ใต้เส้นพรามเมอริเดียน (Prime Meridian) เป็นเส้นที่ระบุขี้นโดยลากผ่านเมือง Greenwich ประเทศอังกฤษไปถึงขั้วโลกเหนือและใต้ โดยจะแบ่งโลกออกเป็นส่วนทิศตะวันออกและตะวันตก เส้นลองจิจูด (Longitude)จะเริ่มจากเส้นพรามเมอริเดียนเป็น 0 องศา แล้วก็ไปสุดที่ 180 องศา ตะวันออก รวมทั้ง 180 องศาตะวันตกรูปแแบพิกัดอาจกำหนดได้ดังนี้

hddd.dddddd คือ องศารวมทั้งจุดทศนิยมขององศา (Decimal)

hddd mm.mmm คือ องศา ลิปดา (arcminute) และทศนิยมของลิปดา

hddd mm ss.sหมายถึงองศา ลิปดา วิลิปดา (arcsecond) และก็ทศนิยมของวิลิปดาการแปลงหน่วยจาก hddd mm ss.s ไปเป็น

hddd.dddddd ทำเป็นตามสูตร

d + (m + (s / 60)) / 60)อาทิเช่น 1 องศา 23ลิปดา 45.6 วิลิปดา 1 23′ 45.6″

= 1+ (23 + (45.6 / 60))/60

= 1.396

ระบบพิกัดกริด (Grid Coordinate) หรือ UTM (Universal Transverse Mercator)ระบบนี้สร้างขึ้นมาจากการยืดส่วนโค้งทรงกลมของโลกให้เป็นทรงกระบอกแล้วแผ่ให้เป็นระนาบแบน

แล้วจะใช้ตารางแบ่งโลกออกเป็นส่วนๆโดยเริมจากขั้วโลกใต้ โดยแนวดิ่งจากใต้ไปเหนือตามแนวเส้นละติจูดแทนด้วยตัวอักษร C – X ละเว้น I และก็ O (ส่วน A,B เป็นขัวโลกใต้ Y,Z เป็นขั้วโลกเหนือ)

เริ่มจาก C ที่ ละติจูด 80 องศาใต้ (ช่วงละ 8 องศาไปจนกระทั่งเส้นขนานละติจูด 72 องศาเหนือ แล้วก็จากเส้นละติจูด 72-84 องศาเหนือ เป็นช่องละ 12 องศา) ทั้งผอง 20 ส่วน จนกระทั่ง X ที่ ละติจูด 84 องศาเหนือ

และก็แบ่งแนวตะวันตกไปทิศตะวันออก เขตละ 6 องศา รวมเป็น 60 เขต (Zone) แทนด้วยตัวเลขเริมจากเส้น Meridian 180 องศาตะวันตก เป็น 01 ไปจนถีง 174 องศาตะวันตก เป็น 60

ทำให้บนพื้นแผ่นดิน แต่ละตอนเป็นตารางพื้นที่สี่เหลี่ยมเรียกว่า เขตกริด (Grid zone) ซึ่งมีทั้งผอง 1,200 โซน แล้วจะใช้ชุดเลขพิกัด Northing (เหนือ ตามแนวตั้ง) รวมทั้ง Easting (ตะวันออก ตามแนวราบ)

บอกตำแหน่ง โดยเลขของ Northing แล้วก็ Easting จะมีหน่วยเป็นเมตรสำหรับประเทศไทย อยู่ในโซน 47 และ 48 โดยเส้นแบ่งโซนนี้อยู่ระหว่างจังหวัด เลย หนองบัวลาภู (นิดหน่อย) ขอนแก่น ชัยภูมิ จังหวัดโคราช สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี แล้วก็ จังหวัดนราธิวาส (นิดหน่อย)
Map Datumในประเทศไทยมีการใช้ Map Datum หลักอยู่สองแบบ เป็น

1. แบบ Indian1975 ซึ่งเป็นระบบเก่า เริ่มใช้เมื่อปี คศาสตราจารย์ 1975 หรือ พุทธศักราช2518 โดยหน่วยงานแผนที่ กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา (Defense Mapping Agency Hydrographic/Topographic Center : DMAHTC) ในแผนที่ของหน่วยงานฉบับเก่าๆยังอาจมีการอ้างอิงจาก Map Datum นี้อยู๋

2. WGS84 ( World Geodetic System | WGS 1984 | EPSG:4326) เป็น Map Datum ที่เริ่มใช้เมื่อปี คศ. 1984 แล้วก็เปลี่ยนแปลงเมื่อ ปี 2004 คือระบบที่นำมาใช้กับ GPS โดยปรับปรุงชี้แจงคลาดเคลื่อนของพื้นผิวของโลกที่การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล (geoid) ความสูงต่ำของพื้นผิว (topography) รวมทั้งลักษณะทรงรี (ellipsoid) ของโลก โดยอาศัยตำแหน่งอ้างอิงจากศูนย์กลางของโลก ทำให้การคำนวณพิกัดต่างๆของดาวเทียมที่

โคจรอยู่รอบโลก หรือการดำน้ำของเรือดำน้ำ แม่นขี้น และก็สามารถใช้เพื่อสำหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาวะภูมิศาสตร์โลกได้ละเอียดขึ้น ในประเทศไทยกรมแผนที่ทหารเป็นผู้เริ่มนำ WGS84 มาใช้ รวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆรวมทั้งเอกชนก็ได้หันมาใช้กันอย่างล้นหลามการกำหนด Map Datum ให้ถูกต้องมีความจำเป็นมากมายต่อความถูกต้องชัดเจนสำหรับการระบุพิกัด เพราะว่าถ้าหากอ้างอิง Map Datum ต่างกันค่าที่ได้จะแตกต่างกัน มากมาย