เคล็ดลับที่ควรรู้! สำหรับตัดต่อวีดีโอ     ตัดต่อวีดีโอ วัสดุด้านการตลาด ย่อมเปลี่ยนไปตามกลไกของตลาด ผู้ผลิตต้องมียุทธวิธีสำหรับการตลาดที่พลิกแพลงและนานัปการ ต้องหาเคล็ดลับตัดต่อวีดีโอ ที่ไม่ซ้ำแบบมาใช้ในการพัฒนา การใช้วีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการโดยมอง feedback จากกลุ่มผู้ใช้งาน ซึ่งก็มีความสำคัญ ที่ไม่ควรละเลย […]