บำรุงหัวใจหลอดเลือด อาหารดีต่อการบำรุง “หัวใจ” บำรุงหัวใจหลอดเลือด ให้แข็งแรงหัวใจคนเรามี 4 ห้อง แบ่งซ้าย-ขวา โดยฝาผนังของกล้ามเนื้อหัวใจ และก็แบ่งเป็นห้องบน–ข้างล่างโดยลิ้นหัวใจ ในแต่ละวัน หัวใจคนเราจะเต้นโดยประมาณ 100,000 ครั้ง และสูบฉีดเลือดโดยประมาณวันละ […]